dinsdag, 06 november 2012 14:54

Bij ontbreken boekhouding geen recht op BTW-vooraftrek

Volgens Gerechtshof Leeuwarden heeft een ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Het hof wijst er daarbij op dat hij geen (originele) facturen heeft overgelegd.

De ondernemer is op 1 januari 2005 gestart met de exploitatie van een bedrijf. Over het jaar 2006 brengt hij € 8.541 aan BTW-voorbelasting in aftrek en over 2008 € 1.566. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de boekhouding van de ondernemer niet in orde is. De inspecteur legt daarom een BTW-naheffingsaanslag op.

Rechtbank Leeuwarden stelt vast dat de ondernemer geen facturen heeft overgelegd zodat hij in 2006 geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Verder stelt de rechtbank vast dat hij in 2007 en 2008 geen economische activiteiten heeft verricht en voor die jaren niet als BTW-ondernemer kan worden aangemerkt. De inspecteur heeft de voorbelasting dan ook terecht nageheven.

Hof Leeuwarden oordeelt dat de ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem voor het jaar 2006 op aangifte teruggevraagde bedragen aftrekbare voorbelasting betroffen. Het hof wijst er daartoe op dat hij geen originele facturen of kopieën daarvan heeft getoond. Hieraan doet niet af dat de ondernemer de facturen door een verbouwing is kwijtgeraakt. Over de in 2008 teruggevraagde voorbelasting merkt het hof op dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gemaakte kosten betrekking hadden op bedrijfsactiviteiten. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Bron: Accountancynieuws.nl

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft