woensdag, 04 december 2013 15:02

Hoeveel is een bedrijfswoning waard bij overgang naar privé?

Als u een bedrijfswoning overbrengt naar uw privévermogen, moet u afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. De fiscus heeft hiervoor beleid opgesteld en u kunt er zelf voor kiezen om daar gebruik van te maken. Wat zijn de gevolgen voor de waarde van uw huis?

Afrekenen met de fiscus
Als u een woning overhevelt van uw ondernemingsvermogen naar uw privévermogen, krijgt u met de fiscus te maken. U moet namelijk afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verplicht of op vrijwillige basis onderbrengen van de woning in uw privévermogen én of u er daarna blijft wonen.

Lagere waarde als u er blijft wonen
Is de bedrijfswoning ook nadat u hem hebt ondergebracht in uw privévermogen uw hoofdverblijf? Dan is de waarde in het economisch verkeer gelijk aan het bedrag dat de woning zou opleveren bij een eventuele verkoop in verhuurde staat.

De fiscus verhoogt dit bedrag echter, omdat u zélf de bewoner bent en een woning met huurder minder waard is.

De uiteindelijke waarde komt dan neer op "verhuurd met een plus". Nog altijd voordelig, want het is lager dan de waarde in "vrije en onbewoonde staat".

Gaat u pas na de overgang naar privé in de bedrijfswoning wonen, dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de bepaling van de waarde.

Beleid van de fiscus
Om de overgang soepeler te laten verlopen heeft de Belastingdienst beleid opgesteld. U kunt op uw aangifte - of als u bezwaar aantekent - aangeven of u voor een beleidslijn kiest. Doet u dit niet, dan bepaalt de belastinginspecteur de waarde van de woning.

Hieronder staat beschreven hoe het beleid er uitziet.

Verplichte overgang naar privévermogen
Het kan voorkomen dat u de woning verplicht moet overbrengen naar uw privévermogen, bijvoorbeeld als u uw onderneming staakt. Als u dan in de woning blijft wonen (duurzame zelfbewoning) dan wordt er gerekend met de leeftijd die u heeft op het moment dat de woning overgaat naar het privévermogen. Als u echter getrouwd bent of ongehuwd samenwoont, wordt gerekend met de leeftijd van de jongste van de partners.

De waarde van de woning is dan:

  • Bij een leeftijd tot en met 60 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat;
  • Bij een leeftijd van 61 tot en met 69 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat, plus 1% voor elk jaar dat belanghebbende ouder is dan dan 60 jaar;
  • Bij een leeftijd vanaf 70 jaar: 75% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.

Bedrijfsgebouwen bij woning
Bij bedrijfsgebouwen gelden de waardedrukkende factoren niet als ze na verkoop "direct en in volle omvang" in gebruik kunnen worden genomen.

Een ander geval is het als de gebouwen "als aanhorigheden" van de woning worden gerekend of als ze niet afzonderlijk van de woning verkoop- of verhuurbaar zijn. Dan mag de waarde van de gebouwen berekend worden zoals hierboven bij de bedrijfswoning.

Vrijwillige overgang naar privévermogen
U kunt er ook voor kiezen om een bedrijfswoning vrijwillig over te brengen naar uw privévermogen (vrijwillige overgang), bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving, jurisprudentie of een overheidsbesluit.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde in bewoonde staat is dan: "de huurder is koper". De waarde ligt dan rond de 90% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.

De Belastingdienst keurt, mede om praktische redenen, in dit geval echter goed dat er rekening wordt gehouden met het feit dat de woning bestemd is als bedrijfswoning. De waarde in bewoonde staat mag dan worden gesteld op 80% van de waarde in vrije staat.

Ook in dit geval geldt wel dat u op uw aangifte, of als u bezwaar aantekent, moet aangeven dat u hiervoor kiest. Anders bepaalt de belastinginspecteur zelf de waarde van de woning.

 

Bron: Dezaak

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft