Nieuws

Iets meer dan de helft van de zzp’ers (53 procent) doet de boekhouding zelf. Excel is hiervoor het meest gebruikte programma. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwste ZZP Barometer onder 1.721 zzp’ers in Nederland. De barometer is een initiatief van…
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen,…
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen,…
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen,…
De oudedagsreserve. voorheen de fiscale oudedagsreserve ofwel FOR, geeft iu als ondernemer de mogelijkheid belastingvrij geld opzij te zetten voor uw pensioen. Wat levert dat op? Oudedagsreserve De oudedagreserve is voor ondernemers een van de mogelijkheden om de opbouw van…
De verhoging van het hoogste btw-tarief in de omzetbelasting van 19% naar 21% gaat, net als bij eerdere aanpassingen, gepaard met een overgangsmaatregel. Lees hier hoe deze eruit ziet. Overgangsmaatregel verhoging btw-tarief naar 21%In het kort komt het er op…
Wanneer u erover denkt om uw bedrijf te verkopen, of over te dragen aan een familielid of een medewerker, dan komt daar een hoop bij kijken. Waar moet u op letten, wie gaat u bijstaan en hoe bereidt u zich…
Als u een bedrijfswoning overbrengt naar uw privévermogen, moet u afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. De fiscus heeft hiervoor beleid opgesteld en u kunt er zelf voor kiezen om daar gebruik…
Kunt u, of wilt u, niet bij de bank terecht voor een krediet? Overweeg dan om uw bedrijf te financieren met een microkrediet via een andere instantie, zoals Qredits. Die laatste verhoogt binnenkort zijn kredietlimiet; u kunt er dan tot…
Het wordt langzamerhand steeds duidelijker: vitaliteitssparen zal volgend jaar niet worden ingevoerd. Dit was al aangekondigd in het 'herfstakkoord' van de VVD en de PvdA, en wordt nu nogmaals benadrukt in het gisteren gepubliceerde Regeerakkoord van beide partijen. Maar wat…
Staatssecretaris Weekers van Financiën staat positief tegenover het amendement van Tweede Kamerlid Schouten (CU). Zij wil dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook in aanmerking kunnen komen voor de eenmalig tijdelijk extra…
Recent adviseerde A-G Van Hilten de Hoge Raad te oordelen dat het op naam van de toeristen van buiten de EU aan- en doorverkopen van goederen kwalificeert als commissionairslevering. De zaak betrof een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw…
Aannemers die zijn ingeschakeld voor werkzaamheden in de bouwsector schakelen in veel gevallen onderaannemers in. In dat geval is de verschuldigdheid van de btw over de werkzaamheden van stoffelijke aard, zoals het schoonmaken van de onroerende goederen, door onderaannemers aan…
De voorgestelde webmodule als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) heeft vertraging opgelopen, zo heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in een debat in de Tweede Kamerlaten weten. De webmodule wordt nu niet per 1 januari 2014 ingevoerd, maar per 1…
De methode om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen gaat veranderen. In de loop van 2013 komt er namelijk een webmodule online waarmee u én uw opdrachtgever, voorafgaand aan elke opdracht, zélf uw arbeidsrelatie moeten toetsen. Dat schrijft demissionair…
Volgens Gerechtshof Leeuwarden heeft een ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Het hof wijst er daarbij op dat hij geen (originele) facturen heeft overgelegd. De ondernemer is op 1 januari 2005 gestart met de exploitatie van een bedrijf. Over…

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft