woensdag, 27 november 2013 11:21

Organisator btw-vrij winkelen voor toeristen buiten EU geen recht op aftrek

Recent adviseerde A-G Van Hilten de Hoge Raad te oordelen dat het op naam van de toeristen van buiten de EU aan- en doorverkopen van goederen kwalificeert als commissionairslevering. De zaak betrof een B.V. die de teruggaaf van Nederlandse btw regelt ter zake van door toeristen in Nederland aangekochte goederen.

In een soortgelijke zaak heeft Hof Amsterdam nu geoordeeld dat geen sprake is van een commissionairsdienst. De btw-ondernemer VATfree B.V. verzorgt eveneens btw-teruggaven voor toeristen. Toeristen dienen zich op de website van VATfree te registeren als gebruiker, waarmee zij gemachtigd zijn om namens VATfree goederen aan te kopen. Na de aankoop, waarbij de factuur door de winkelier is opgemaakt op naam van VATfree, registreert de toerist de aankoop via de website en print hij of zij een tweede factuur (met 0% btw) met VATfree als leverancier. Nadat de toerist de goederen heeft uitgevoerd, brengt VATfree de btw op de factuur van de winkelier in aftrek en betaalt zij deze, onder inhouding van een provisie, door aan de toerist. Rechtbank Haarlem oordeelde in deze zaak dat geen sprake is van de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar te beschikken over de goederen die door de toeristen zijn aangeschaft, zodat geen sprake is van een levering voor de btw (zie 2.1) en VATfree geen recht heeft op aftrek van de btw op de aankopen. In hoger beroep bevestigt Hof Amsterdam het oordeel van de rechtbank. Tussen VATfree en de toeristen is geen lastgevingsovereenkomst gesloten, zodat formeel geen sprake is van een commissionairslevering, aldus het hof. VATfree is evenmin feitelijk als commissionair opgetreden, omdat eerst na het verrichten van de aankopen registratie op de website plaatsvindt, zodat is uitgesloten dat VATfree bij de transacties optreedt ‘op order’ van haar cliënten.

Bron: Btwplaza.nl

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft