dinsdag, 02 april 2013 09:33

Ten onrechte berekende btw niet aftrekbaar wegens onzorgvuldigheid

Aannemers die zijn ingeschakeld voor werkzaamheden in de bouwsector schakelen in veel gevallen onderaannemers in. In dat geval is de verschuldigdheid van de btw over de werkzaamheden van stoffelijke aard, zoals het schoonmaken van de onroerende goederen, door onderaannemers aan de aannemer verlegd naar de aannemer.

Btw-ondernemer A exploiteert een schoonmaakbedrijf, waarbij voornamelijk schoonmaakwerkzaamheden in de bouwsector worden verricht. Daarnaast worden kantoorpanden schoongemaakt. A huurt voor de uitvoering van deze werkzaamheden personeel in bij ondernemer B, die op zijn facturen aan A btw-bedragen vermeldt. A heeft deze btw-bedragen in aftrek gebracht. De inspecteur heeft A vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd. Hij is van mening is dat B ten onrechte btw in rekening heeft gebracht aan A, omdat bovengenoemde verleggingsregeling van toepassing is. De inspecteur heft na bij A, omdat het vanwege de beëindiging van de onderneming van B niet mogelijk is de btw bij de opsteller van de factuur na te heffen. A is echter van mening dat de naheffingsaanslag onterecht is opgelegd.

In deze zaak heeft Rechtbank Haarlem in eerste aanleg geoordeeld dat A de facturen van B te lichtvaardig heeft geaccepteerd, omdat zij wist dat de verleggingsregeling van toepassing is. De naheffingsaanslag is, gelet op dit onzorgvuldige gedrag van A, terecht opgelegd, aldus de rechtbank. De inspecteur mag de in rekening gebrachte btw namelijk naheffen bij de ontvanger van de factuur, indien het aannemelijk is dat naheffing bij de opsteller van de factuur zonder resultaat blijft, zoals in dit geval aan de orde is. In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam gelijkluidend. Ook in cassatie wordt eenzelfde oordeel gegeven. De Hoge Raad oordeelt – op dezelfde gronden als de rechtbank en het hof – dat de inspecteur niet in strijd met het recht heeft gehandeld door de ten onrechte in aftrek gebrachte btw niet bij B, maar bij A na te heffen.

Bron: Btwplaza.nl

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft