zaterdag, 10 november 2012 14:49

Wat verandert er voor u in 2013?

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Voor nieuwe personenauto’s wordt alleen nog bpm berekend over de CO2-uitstoot. Meer over deze wijzigingen leest u vanaf 1 december op onze internetsite, bij 'Belasting personenauto’s en motorrijwielen'.

Woon- werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door. Dit wetsvoorstel kwam uit het Lente-akkoord van begin 2012, maar is ingetrokken. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Digitaal aanleveren financiële gegevens

Met SBR (Standard Business Reporting) levert u op een standaardmanier financiële gegevens aan bij de Rijksoverheid. Meer hierover leest u bij SBR.

Invoering verhuurderheffin

Bent u eigenaar van meer dan 10 woningen en verhuurt u die woningen? Dan krijgt u te maken met een verhuurderheffing. De eerste aangifte moet u doen voor 1 oktober 2013 Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In 2013 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt. Vanaf 1 januari 2014 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Meer over de VAR leest u bij VAR aanvragen.

Assurantiebelasting

Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21%. Dit was 9,7%. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Assurantiebelasting'.

Accijns en verbruiksbelastingen

Het lage accijnstarief voor rode diesel verdwijnt per 1 januari 2013. Voor scheepvaart die geen pleziervaart is, blijft de vrijstelling van accijns bestaan. De accijns op alcohol en tabak wordt verhoogd, en de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt. Meer hierover leest u op rijksoverheid.nl.

Verpakkingenbelasting verdwijnt

De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing van deze bijdrage verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen. Meer hierover leest u binnenkort op onze internetsite, bij 'Verpakkingenbelasting' en op afvalfondsverpakkingen.nl.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekenen wij rente vanaf 1 juli 2013. Meer hierover leest u bij Heffings- en invorderingsrente en in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013. In de nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over:

  • de gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip
  • de veranderingen in de premiekortingen
  • de veranderingen in de aangifte loonheffingen

Belastingplan 2013

Op rijksoverheid.nl vindt u het Belastingplan 2013 en de Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2013, met daarin de voorgestelde veranderingen vanaf 2013. Ook vindt u daar een video waarin staatssecretaris Weekers een toelichting geeft op de plannen voor 2013.Bron: Belastingdienst

Gerelateerde artikelen

De plus van ClearBalance Software

  • Snel en makkelijk in gebruik
  • Krachtige- en complexe functies
  • API's (makkelijk te koppelen met andere CRM software)

Gebruiksvriendelijkheid & Veiligheid

  • Dagelijkse back-up
  • Overdracht van gegevens gaat via een SSL-Certificaat
  • Jij bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft